ITGreen.com giới thiệu những từ tiếng anh giao tiếp cơ bản

1475658088691_4068

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475658114272_4069

1475658276547_4071

1475658406444_4072 

1475658414443_4073

1475658130293_4070

Hơn 1.160 sinh viên Việt Nam đã phải hy sinh các trường đại học và nghiên cứu trường đại học do khó khăn về tài chính, theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT).
 
Con số này chiếm 0,12% tổng số của đất nước của các học sinh trung học, cho biết Bộ sau khi khảo sát 180 trường đại học và cao đẳng.
Cuộc khảo sát được thực hiện tại chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ. Mục tiêu là không có học sinh bỏ học vì họ không đủ khả năng học phí.
Các trường học ở vùng khó khăn và các thành phố lớn thấy tỷ lệ bỏ học cao nhất. Hầu hết những người đã bỏ làm như vậy trong năm đầu tiên hoặc thứ hai.
Bộ GD & ĐT yêu cầu các trường đại học và cao đẳng để làm cho tiền học phí nào trong kỳ thi tuyển sinh. Các trường cũng đã được yêu cầu để giữ cho phí công bố thay đổi trong suốt thời hạn. Cũng sẽ có phần mở rộng thanh toán, và các tùy chọn để trả tiền hàng tháng, cũng như ký túc xá mới cho sinh viên.
cơ sở giáo dục cũng đã được kêu gọi để xây dựng quy trình để giúp sinh viên có được các khoản vay ngân hàng và cung cấp hướng dẫn về bất kỳ hỗ trợ có sẵn từ nhà nước. Cá nhân, tổ chức cũng đã được yêu cầu giúp đỡ để thành lập quỹ học bổng cho sinh viên triển vọng nhưng hoàn cảnh khó khăn.

keywords: Monenglish.com giới thiệu những từ tiếng anh giao tiếp cơ bản

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088