ITGreen.com giới thiệu dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

trường đầu tư nước ngoài sẽ bị hạn chế về số lượng sinh viên Việt Nam có thể ghi danh, theo một luật mới có hiệu lực vào tháng tới.

Nghị định mới của Chính phủ hạn chế học sinh địa phương tại các trường nước ngoài có vốn đầu tư tối đa là 20 phần trăm. Nghị định số 73 về điều chỉnh các tổ chức giáo dục nước ngoài sẽ có hiệu lực vào giữa tháng tới.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, các nghị định mới là cần thiết để cập nhật các quy định và cải thiện quản lý các hoạt động hợp tác trong giáo dục của Nhà nước. Nó cũng theo một số hành vi vi phạm tại các tổ chức đầu tư nước ngoài.

Nghị định mới xác định các loại và tiêu chí cho các chương trình liên kết giáo dục và cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài.

Cụ thể, các chương trình liên kết mà là năm năm dài phải bao gồm nội dung được phát triển bởi cả hai bên, đó là tổ chức Việt Nam và nước ngoài của họ. Các chương trình này có thể phát hành bằng tiếng Việt hay nước ngoài.

Tuy nhiên, chất lượng của tất cả các chương trình này phải được thẩm định hoặc xác nhận của cơ quan nước ngoài có liên quan.

Về cơ sở giáo dục có vốn đầu tư nước ngoài có giấy phép hoạt động cho tối đa là năm mươi năm, chúng sẽ bao gồm các khóa học đào tạo các khoá học ngắn hạn, trường mẫu giáo, tiểu học, trung học và cao, trung tâm dạy nghề và các viện giáo dục cao hơn.

Trong trường hợp các tổ chức này muốn kéo dài thời gian hoạt động của mình, họ phải được sự chấp thuận của Chính phủ, nhưng phần mở rộng của họ không thể vượt quá 20 năm.

Ngược lại với các quy định hiện hành, Nghị định này quy định các trường mẫu giáo tư nước ngoài với chương trình nước ngoài chỉ dành cho trẻ em nước ngoài. trẻ em Việt Nam dưới năm tuổi bị cấm từ các chương trình giáo dục nước ngoài.

Trong khi đó, các trường nước ngoài đầu tư ở cấp tiểu học và trung học được phép tuyển sinh viên Việt Nam, nhưng không quá 10 phần trăm của tổng số sinh viên và tại các trường cao tối đa là 20 phần trăm. Những trường có chương trình giáo dục nước ngoài và cấp giấy phép nước ngoài.

Các hạn chế khó khăn hơn làm cho nó khó khăn hơn cho các trường nước ngoài có vốn đầu tư để tạo ra lợi nhuận.

Các quy định của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng theo hành vi vi phạm của một số tổ chức tại Việt Nam đã được hoạt động trong hợp tác với các đối tác nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo được tìm thấy trong tháng sáu, bảy cơ sở giáo dục phối hợp với các trường của Úc và Pháp đã cung cấp bất hợp pháp hoặc các khóa học cấp độ mà không có phép. Trước đó, Học viện ERC Việt Nam, Raffles International College và ILA Việt Nam được lệnh phải ngừng hoạt động do vi phạm giáo dục.

Cũng theo một báo cáo mới đây của Thanh tra Chính phủ, nó đã được tìm thấy rằng gần 120 chương trình liên kết đào tạo với 94 đối tác nước ngoài tại 18 trường đại học trong nước được cung cấp các khóa học mà vi phạm các quy định nội dung liên quan đến khóa học và chất lượng của các tổ chức nước ngoài.

Hàng ngàn học sinh đã bị ảnh hưởng bởi những hành vi vi phạm.

Nghị định mới cũng quy định một số tiêu chuẩn khác liên quan đến vốn, bảng xếp hạng, các quyền và nhiệm vụ của các tổ chức nước ngoài muốn hợp tác trong lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam.

keywords: Monenglish.com giới thiệu dấu hiệu thì hiện tại hoàn thành

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088