ITGreen.com giới thiệu cách học tiếng anh online hiệu quả

1475657125897_4062

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 1

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 2

1475036289238_3846

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 3

 

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 4

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 6

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 5

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 7

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 8

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 26

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 10

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 27

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 13

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 28

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 29

 

Nguyễn Hoài Chương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh cho biết, các trường tiểu học trong thành phố đã áp dụng một số chương trình của cả hai nhà cung cấp trong và ngoài nước trên cơ sở thử nghiệm. Họ vẫn đang tìm kiếm các chương trình phù hợp cho học sinh địa phương.
Phổ biến nhất là các chương trình giảng dạy tiếng Anh của Cambridge với học phí hàng tháng ở mức trên 3 triệu đồng mỗi học sinh. Tuy nhiên, mức này là khá cao so với khả năng tài chính của hầu hết các hộ gia đình địa phương.
Một cuộc khảo sát của Công ty Cổ phần Giáo dục Ismart cho thấy rằng chỉ có 1-4% số hộ gia đình ở TP Hồ Chí Minh có thể đủ khả năng để trả VND4-10 triệu một tháng cho giáo dục của con em họ.
Những gia đình này thường gửi con cái họ đến trường quốc tế chất lượng cao như Trường quốc tế Anh, RISS và CIS với học phí từ VND20-40 triệu một tháng.
Trong khi đó, khoảng 4-5% số hộ gia đình có thể dành từ 4,5 triệu đến 10,5 triệu đồng mỗi tháng và gửi con cái họ đến trường song ngữ quốc tế với học phí từ VND3-20 triệu một tháng. Khoảng 13% các gia đình có thể dành VND2.2-4.5 triệu một tháng và trả tiền còn lại 2 triệu đồng hoặc ít hơn.
Với tình hình này, các nhà cung cấp giải pháp giảng dạy tiếng Anh đã bước vào, cung cấp các chương trình khác nhau như Cambridge, i-Learn và LANGMaster.

keywords: Monenglish.com giới thiệu cách học tiếng anh online hiệu quả

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088