ITGreen.com chia sẻ dạy đọc tiếng anh chuẩn hiệu quả nhất

1475657559263_4063

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475657582333_4064

1475657595876_4065

1475657609005_4066

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) dự kiến ​​trong năm nay để bắt tay vào một kế hoạch đầy tham vọng để thay đổi nhân sự tại các khoa của các trường đại học, cao đẳng và các trường đào tạo đại học cấp khác.

Tại một cuộc họp trực tuyến hai ngày kết thúc ngày hôm qua, 23 tháng 1, Tiến sĩ Bùi Anh Tuấn, Giám đốc Sở Giáo dục đại học của Bộ, cho biết rằng các trường đại học cho các giáo viên sẽ có chỉ tiêu tuyển sinh của họ thay đổi để phù hợp với nhu cầu thực tế của đất nước.

Kế hoạch này cũng kêu gọi cho nhân viên có trình độ tốt hơn tại các trường đại học.

Năm ngoái, Bộ giảm số khoa trong kế toán, ngân hàng-tài chính và quản trị kinh doanh, nhưng khuyến khích việc mở các khoa trong công nghệ, nông nghiệp và tài nguyên môi trường.

Hai mươi ba trường đại học mới mở năm ngoái, trong đó có Đại học Việt Bắc và Đại học Bắc Kinh.

Theo Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Vũ Luận, một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh và một ở Hà Nội sẽ được chọn làm địa điểm của dự án thí điểm sẽ tập trung vào đào tạo và phương pháp giảng dạy mới.

Các chương trình đào tạo liên tục của các giảng viên có bằng tiến sĩ cũng sẽ được đẩy nhanh.

Bộ đã yêu cầu chính phủ để đưa ra mức lương mới cho năm cấp độ của giảng viên tại các trường đại học.

Chính phủ cũng nên khuyến khích các trường đại học và cao đẳng để có những chính sách ưu đãi đối với các giảng viên có trình độ cao.

Tại hội nghị, Luân nói rằng, Nghị định 115, trong đó kêu gọi chính quyền địa phương để kiểm tra các trường học trên trang web, đã có hiệu quả trong việc giải quyết vấn đề.

Năm ngoái, Bộ đã làm việc với chính quyền địa phương để kiểm tra 62 trường đại học và cao đẳng trên toàn quốc.

Trong số đó, hành vi vi phạm đã được tìm thấy tại năm trường đại học cũng như 17 khoa tại các trường đại học và cao đẳng. Các hành vi vi phạm liên quan đến tỷ lệ sinh viên-giảng viên và chất lượng của các cơ sở. Tất cả các trường đại học và các khoa đã phải ngừng tuyển sinh mới.

Bộ năm nay sẽ tiếp tục kiểm tra các trường đại học, cao đẳng và tắt ghi danh vào những người vi phạm quy định.

Năm khoa tại trường đại học Lương Thế Vinh và Chu Văn An tiếp tục bị đóng cửa như cả trường đã không giữ được tỷ lệ giảng viên và sinh viên của họ ngay.

Ngoài ra, nhiều giảng viên đang giảng dạy mà không thạc sĩ hoặc tiến sĩ.

Luân cho biết năm nhiều luật này liên quan đến giáo dục đại học sẽ có hiệu lực.

Các trường sẽ được phép nộp kế hoạch tuyển sinh riêng của họ để Bộ phê duyệt.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã yêu cầu Bộ để xem xét và thực hiện 20 dự án là một phần của chiến lược phát triển giáo dục.

Hai mươi dự án bao gồm một quy hoạch đất cho các cơ sở giáo dục vào năm 2020, và việc loại bỏ các trường đại học ra khỏi nội thành của thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Nhân cũng yêu cầu các cơ quan Bộ và các địa phương để xử lý nghiêm các trường học phí sinh viên và cha mẹ học phí vượt mức quy định.

Ngoài ra, giáo viên cung cấp các lớp học tư ở nhà sẽ bị phạt là tốt.

keywords: Monenglish.com chia sẻ dạy đọc tiếng anh chuẩn hiệu quả nhất

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088