ITGreen.com chia sẻ bài tập thì tương lai đơn có đáp án

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

hệ thống trường đại học nhà nước của Việt Nam đang bắt tay vào một kế hoạch để thu hút đầu tư doanh nghiệp tư nhân thông qua sự phát triển của một mô hình đại học cổ phần.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Thị Minh nói với VIR rằng chính phủ Việt Nam sẽ trong thời gian tới cho phép thành lập một số trường đại học cổ phần thí điểm thông qua sự hợp tác của các trường đại học và doanh nghiệp nhà nước.

“Chúng tôi sẽ cung cấp thêm ưu đãi đầu tư của đất và thuế cho các nhà đầu tư. Tất cả các ưu đãi đầu tư hiện tại sẽ được mở rộng để thu hút các nhà đầu tư vào các trường đại học như vậy. Một thị trường giáo dục đại học cạnh tranh sẽ được tạo ra, “Minh nói.

Sáng kiến ​​đến giữa lúc những lo ngại ngày càng tăng về chất lượng của hệ thống giáo dục đại học của Việt Nam và khả năng sản xuất đủ điều kiện lao động cho các ngành công nghiệp thế kỷ 21. Trong Kết luận của mình 51-KL / TW, Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã kêu gọi một cuộc cải tổ quyết định của giáo dục đại học của Việt Nam sớm.

Ủy ban cho biết một đổi mới triệt để và toàn diện hệ thống giáo dục và đào tạo đại học của nước này là “một yêu cầu khách quan và cấp bách” để thu hút đầu tư trong và ngoài nước. Hiện nay, hệ thống giáo dục và đào tạo đại học của Việt Nam là khá lý thuyết và “xa thực tế.”

Một cuộc khảo sát gần đây của 350 công ty sản xuất và dịch vụ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh tiến hành bởi Ngân hàng Thế giới phối hợp với Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế, một trong những cố vấn hàng đầu của Việt Nam, cho thấy hơn 66 phần trăm của các công ty nước ngoài tại Việt Nam cho biết các lực lượng lao động Việt Nam hiện hành cản trở sản xuất do thiếu các kỹ năng.

Hoa Kỳ ủng hộ chủ tịch Honeywell Việt Nam Mai Trang Thanh cho biết gần như tất cả các sinh viên tốt nghiệp, đặc biệt là các kỹ sư, tuyển dụng Honeywell không thể đáp ứng yêu cầu của nhóm: “Như vậy chúng ta phải đào tạo lại họ ở Singapore.”

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, phù hợp với chiến lược của chính phủ Việt Nam trong việc đưa giáo dục và đào tạo đại học trong một cuộc cải tổ toàn diện, sẽ có quy định cụ thể đối với các trường đại học tham gia vốn và hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong một nỗ lực để sản xuất ra người lao động có tay nghề cao có thể đáp ứng nhu cầu thị trường.

Hiện nay, theo Nghị định của Chính phủ 69/2008 / NĐ-CP về chính sách khuyến khích xã hội hoá các hoạt động giáo dục và đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hoá, thể thao và môi trường, giáo dục và các nhà đầu tư đào tạo có trách nhiệm phải trả một doanh nghiệp ưu đãi thuế suất thuế thu nhập chỉ có 10 phần trăm trong suốt vòng đời của dự án. Hơn nữa, họ cũng được miễn nộp tiền thuê đất.

“Cải tiến các biện pháp khuyến khích đầu tư hiện tại sẽ mang lại nhiều lợi nhuận cho các nhà đầu tư”, Minh nói. Việt Nam hiện có 188 trường đại học bao gồm 138 công lập và 50 trường tư.

keywords: Monenglish.com chia sẻ bài tập thì tương lai đơn có đáp án

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088