ITGreen chia sẻ web đọc tiếng anh hiệu quả nhất

1475657559263_4063

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475657582333_4064

1475657595876_4065

1475657609005_4066

Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) ‘s Thông tư 42 có nghĩa là để đảm bảo chất lượng giáo dục ở các cơ sở giáo dục cơ bản và tiếp tục trên toàn quốc.

Theo quy định, các trường học trên cả nước sẽ được xác nhận dựa trên các tiêu chí mới đặt ra cho quản lý trường học, chất lượng giáo viên, quy mô lớp học, cơ sở hạ tầng trường học và các cơ sở nghiên cứu, hợp tác với các gia đình và kết quả cộng đồng và giáo dục.

Quy định mới quy định 35 là số lượng tối đa của học sinh mỗi lớp cho giáo dục tiểu học, 45 đối với giáo dục trung học và cao.

Các trường học ở nội thành phải có ít nhất sáu mét vuông cho mỗi học sinh và những người ở vùng ngoại ô phải có 10 mét vuông cho mỗi học sinh.

Khó khăn để đáp ứng yêu cầu mới

Vào giữa tháng 12 năm 2012, thành phố Hồ Chí Minh thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo công bố danh sách 91 trường học từ mầm non đến các trường trung học mà là để bị hệ thống xác minh. Tuy nhiên, danh sách này không bao gồm bất kỳ các trường ở quận 1.

Các nhà lãnh đạo của một trường trung học trong huyện nói rằng không ai trong số các trường trong quận 1 đã có thể đáp ứng các yêu cầu liên quan đến quy mô lớp học và khu vực.

“Số lượng các sinh viên đã tăng mạnh trong những năm gần đây trong khi diện tích của nhà trường đã ở lại cùng”, ông lưu ý.

Thậm chí nhiều trường học nổi tiếng với chất lượng cao của họ về giáo dục không đáp ứng các yêu cầu mới, bởi vì họ thiếu không gian, chẳng hạn như sân chơi cho sinh viên.

Tại quận 4, Hội A Trường Khánh thứ cấp đạt tiêu chuẩn mới ở mức 2 vào năm 2012, nhưng không đáp ứng được tiêu chuẩn ở mức 3.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi là một trong những trường đó sẽ phải chịu những hệ thống xác minh trong năm nay. Nhưng nguyên tắc của trường Phạm Thúy Hà cho biết, “Cho dù một trường đáp ứng các yêu cầu cụ thể hay không, nên tập trung vào chất lượng giáo dục trường học cung cấp. Như một vấn đề của thực tế, nếu một trường cung cấp giáo dục chất lượng tốt, họ có khả năng thu hút một số lượng lớn các sinh viên. ”

Hà Thanh Hải, Nguyên tắc của Lương Trường Tiểu học Vinh, nói: “Trường chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu mới cho các giáo viên có trình độ và cơ sở hạ tầng nhưng số lượng học sinh mỗi lớp là cao hơn nhiều so với yêu cầu. Chúng tôi không muốn ép buộc sinh viên phải di chuyển đến các trường khác chỉ đơn giản là để đáp ứng các tiêu chí. ”

Năm nay, năm các trường ở quận 5 sẽ là đối tượng để hệ thống xác minh và hầu hết trong số họ đã được công nhận như là một trường quốc gia chuẩn.

Tuy nhiên, ông Võ Ngọc Thu, Trưởng Văn phòng huyện cho Giáo dục và Đào tạo, cho biết những năm trường sẽ dễ dàng có thể đáp ứng những yêu cầu mới, đặc biệt là các tiêu chuẩn về số lượng sinh viên trong một lớp học. Tuy nhiên, số lượng sinh viên có thể trở thành cao hơn nhiều trong vài năm tới.

Trong khi đó, một số trường học mà trước đây đã gặp các tiêu chuẩn hiện nay không vì lý do bất ngờ. Nguyễn Thượng Hiền High School là một ví dụ.

Nhà trường đã tổ chức đầu tiên tại thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng tất cả các tiêu chí về chất lượng giáo dục, các chương trình giảng dạy, cơ sở hạ tầng và các chiến lược phát triển. Tuy nhiên, trong mùa tuyển sinh mới nhất, trường đã buộc phải chấp nhận gần 40 ứng viên đã có những dấu hiệu tương tự vào kỳ thi tuyển sinh của họ, khiến cho số học sinh trong một lớp học.

thời gian cần thiết

Tiến sĩ Nguyễn Kim Dung, từ Viện Nghiên cứu Giáo dục TP HCM cho biết, “Nó sẽ mất ít nhất hai tháng để có biện pháp tốt về tính khả thi của các quy định và hai năm để đánh giá hiệu quả của nó. Tuy nhiên, tôi chắc chắn rằng quy định là tiêu chí tốt nhất để kiểm tra chất lượng giáo dục do Bộ GD & ĐT cho đến nay. ”

Viện đang làm việc phối hợp với Thành phố Hồ Chí Minh Bộ Giáo dục và Đào tạo để chọn bốn trường học cho một chương trình xác minh thí điểm. trường học được lựa chọn sẽ bao gồm các loại khác nhau: nhà nước, ngoài nhà nước, các tổ chức cao và chất lượng trung bình, ông Dũng nói thêm.

keywords: ITGREEN chia sẻ web đọc tiếng anh hiệu quả nhất

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088