ITGreen chia sẻ web đọc tiếng anh chuẩn tốt nhất

1475657559263_4063

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475657582333_4064

1475657595876_4065

1475657609005_4066

Các trưởng Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD & ĐT) để làm việc với các Bộ, cơ quan liên quan để nghiên cứu và hoàn thiện các dự án về cải cách cơ bản và toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đang theo đuổi xã hội chủ nghĩa định hướng kinh tế thị trường và hội nhập sâu vào thế giới.

Bộ GD & ĐT sẽ chịu trách nhiệm hoàn thành kế hoạch phát triển giáo dục đại học đến năm 2020, trình Thủ tướng trong quý 1 năm 2013.

Nó cũng đã được yêu cầu để gửi Thủ tướng vào năm 2013 Nghị định về phổ cập giáo dục và xóa đói giảm tỷ lệ mù chữ; dự án nâng cấp trường, lớp học và văn phòng giáo viên trong 2013-2015 và với một hành trình hướng đến năm 2020; Nghị định về tiêu chí để xếp hạng các tổ chức giáo dục đại học.

Ông cũng yêu cầu Bộ GD-ĐT để điều tra và giải quyết việc làm sai trái trong học tư nhân, các lớp học thêm, thi cử, cũng như bội chi.

chất lượng giáo dục sẽ được cải thiện ở giáo dục đại học, sau đại học, giáo dục không chính quy và chương trình đào tạo liên kết với các đối tác nước ngoài.

Thủ tướng yêu cầu Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện Chiến lược Dạy nghề Đào tạo Phát triển cho giai đoạn 2011-2020 để Đổi mới mạnh mẽ công tác quản lý nhà nước về dạy nghề và phân bổ nguồn lực nhiều hơn để từ xa, sâu rộng, thiểu số sinh sống và giảm nghèo dân tộc vùng bị thiệt hại.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư được giao nhiệm vụ đề xuất các biện pháp để thu hút thêm đầu tư cả trong và ngoài nước trong lĩnh vực này.

Chính quyền địa phương được yêu cầu cung cấp đất cho các cơ sở giáo dục và đào tạo và chăm sóc của đội ngũ giáo viên.

keywords:ITGREEN chia sẻ web đọc tiếng anh chuẩn tốt nhất 

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088