ITGreen chia sẻ phần mềm học tiếng anh kế toán

1475162895953_3917

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 1

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 2

1475036289238_3846

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 3

 

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 4

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 6

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 5

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 7

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 8

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 26

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 10

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 27

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 13

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 28

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 29

Trong luật giáo dục dự thảo trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD & ĐT) hiện nay được mời dư luận, thời gian đào tạo đại học có thể kéo dài từ 1,5 năm đến sáu năm, trong khi thời gian để đào tạo cao đẳng từ 1,5 năm đến 3 năm . Mọi người phải chi 1,5-2 năm học để lấy bằng thạc sĩ, trong khi họ phải dành 2-4 năm để có được học vị tiến sĩ.
Dự thảo quy định mà sinh viên có thể lấy bằng cử nhân chỉ sau 1,5 năm đào tạo đã làm ngạc nhiên nhiều người, những người tin rằng kế hoạch đào tạo là không khả thi.
kế hoạch không tưởng?
Giáo sư Phạm Phu, một nhà giáo dục nổi tiếng ở thành phố Hồ Chí Minh cho biết, ở nhiều quốc gia nước ngoài, các trường đại học đang theo dõi một chương trình cử nhân 4 năm. Trong bốn năm học, sinh viên sẽ phải hoàn thành 120 tín chỉ. Trong khi đó, số lượng hiện tại của các khoản tín dụng ở Việt Nam là 140-160. Nếu học sinh hoàn thành chương trình đào tạo giáo dục trong vòng 1,5 năm, họ sẽ phải hoàn thành 100 tín chỉ một năm. “Đó là không khả thi. Làm thế nào họ có thể sắp xếp thời gian để tham dự các bài giảng? “Ông hỏi. “Tôi nghĩ rằng chỉ có một trong số một triệu người có khả năng hoàn thành 100 tín chỉ một năm.”
Giáo sư Nguyễn Cảnh Toàn, nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, nghĩ rằng bằng cách đặt thời hạn khác nhau cho giáo dục đại học, Bộ GD-ĐT nhằm mục đích tạo điều kiện thuận lợi nhất cho sinh viên để kiểm soát thời gian nghiên cứu bản thân, tùy thuộc vào điều kiện và khả năng của mình.
Trong khi đó, Phó Chủ tịch của Đại học Công nghệ Hà Nội Nguyễn Cảnh Lương gọi điều này là “nhiệm vụ bất khả thi” và “không thể tưởng tượng”.
Nhìn vào các vấn đề từ góc độ của Luật Giáo dục, GS Nguyễn Xuân Hãn cho biết các quy định không đến phù hợp với các điều khoản số 38 của pháp luật. Luật quy định rõ ràng rằng một nền giáo dục đại học phải được thực hiện trong 4-6 năm tùy thuộc vào chính, áp dụng cho những người đã hoàn thành trường trung học hay trung học; trong 2,5-4 năm áp dụng cho những người đã hoàn thành chương trình đào tạo của chính cùng tại trường trung học; và trong 1,5-2 năm áp dụng cho những người đã hoàn thành chương trình đào tạo của chính cùng tại trường cao đẳng “
Kiến thức là vô hạn
Giáo sư Phạm Minh Hạc, nguyên Bộ trưởng Bộ GD-ĐT cho biết, ở các nước phát triển như Mỹ hay Đức, một chương trình giáo dục đại học kéo dài bất kỳ số lượng nhất định của năm. Nga có xu hướng giảm thời gian đào tạo đến năm năm. Mặc dù ở Anh, thời gian đã được rút ngắn đến ba năm, không có nước nào trên thế giới có thể đào tạo cử nhân trong một thời gian kỷ lục là 1,5 năm.
Hắc nói rằng ông đã nhận được giáo dục đại học ở Nga, nơi ông có thể thấy chỉ có một người có thể hoàn thành chương trình giáo dục đại học 5 năm trong vòng ba năm – Giáo sư Nguyễn Xuân Hãn. Ông nhấn mạnh rằng những người như Giáo sư Han là rất hiếm.
“Tôi đồng ý rằng thời gian đào tạo đại học có thể được rút ngắn tùy thuộc vào giáo viên và khả năng của học sinh. Tuy nhiên, nhận được bằng cử nhân sau 1,5 năm học là một mục tiêu không thể. Không có quốc gia nào trên thế giới đang áp dụng một chương trình như vậy, “Hắc nói.
Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Minh Thuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban của Quốc hội về Văn hóa, Giáo dục và Thanh niên nói rằng 60 năm trước, giáo dục phổ thông 9 năm ngoái và giáo dục đại học hai năm cuối cùng chỉ. Tại thời điểm đó, khối lượng kiến ​​thức nhỏ hơn, trong khi các yêu cầu về kiến ​​thức và kỹ năng về sinh viên tốt nghiệp đại học là thấp hơn.
Trong khi đó, sinh viên ngày nay phải học một rộng lớn và khối lượng kiến ​​thức và do đó họ cần thời gian đào tạo nhiều hơn. “Nó là không thể thiết lập như vậy một thời gian ngắn cho giáo dục đại học”, ông nhấn mạnh.

keywords: ITGREEN chia sẻ phần mềm học tiếng anh kế toán

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088