ITGreen chia sẻ các bài đọc tiếng anh hay hiệu quả nhất

1475657559263_4063

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475657582333_4064

1475657595876_4065

1475657609005_4066

TS Hoàng Văn Cẩn, Phó Chủ tịch Thành phố Hồ Chí Minh Trường Đại học Giáo dục, tăng mối lo ngại của mình về mọc lên như nấm của các trường sư phạm và chất lượng đào tạo thấp của các trường học.

“Theo như tôi thấy, một và tất cả vội vàng để cung cấp đào tạo chính sư phạm. Tôi phải nhắc nhở bạn rằng chúng tôi đang đào tạo giáo viên, không làm lục bình nước trong thời kỳ chiến tranh, “Có thể nói.

“Chúng tôi không phải cho phép tất cả các trường tuyển sinh đào tạo giáo viên. Các trường phải đáp ứng một số yêu cầu nhất định để có thể cung cấp đào tạo. Đó là cần thiết để tìm hiểu tại sao rất nhiều các trường sư phạm đã được thiết lập, “ông nói thêm.

Các nhà giáo dục đã đi vào để nói rằng nó là cần thiết để làm rõ chức năng của các trường sư phạm. Trong nhiều trường hợp, các trường cao đẳng địa phương (đào tạo 3 năm) đã được nâng cấp thành trường đa ngành, nhưng họ không thể ghi danh cho sinh viên trang viên sư phạm.

Vì vậy, nó sẽ được tốt hơn để giao nhiệm vụ cho mỗi trường. Ví dụ, trường trung ương cần tập trung vào việc đào tạo giáo viên để cung cấp cho các trường cao đẳng, trường dạy nghề hoặc đào tạo chất lượng cao. Trong khi đó, các trường sư phạm địa phương cần tập trung vào việc tạo ra lực lượng lao động cho các địa phương.

Đặc biệt, Tiến sĩ Cần nhấn mạnh rằng các trường cần phải được trao quyền tuyển sinh chính mình. “Theo cơ chế hiện nay, nó đã xảy ra rằng rất nhiều học sinh đăng ký nghiên cứu văn học, nhưng họ đã chỉ có ba hoặc bốn dấu cho văn học từ các kỳ thi vào đại học. Chúng ta phải chấp nhận các sinh viên, nhưng chúng tôi biết sẽ rất khó khăn để đào tạo thành giáo viên văn học tốt, “ông nói.

Nguyễn Xuân Ngọc, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Lâm Đồng, đồng ý với Tiến sĩ có thể rằng sự tồn tại của quá nhiều các trường sư phạm không thể đảm bảo chất lượng cao của sinh viên tốt nghiệp.

Về nguyên tắc, tất cả các sinh viên hoàn thành các trường sư phạm có thể áp dụng cho các công việc của giáo viên tại trường học địa phương. Tuy nhiên, Ngọc nói rằng các sinh viên tốt nghiệp từ các trường có uy tín sẽ thích hợp hơn.

Phan Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Giáo dục Khánh Hòa và Đào tạo, cũng cho biết ông có thể nhìn thấy các vấn đề trong trình độ của sinh viên tốt nghiệp.

Ông nói rằng các phòng giáo dục đã nhận được 600 đơn xin việc làm, trong đó có 100 ứng cử viên cho thấy độ ở mức “xuất sắc”. “Tuy nhiên, vấn đề là không ai trong số họ là từ các trường sư phạm có uy tín.

“Chúng tôi đã gửi một số các ứng cử viên đã có” độ tuyệt vời “cho các trường năng khiếu, nhưng họ đã gặp rất nhiều khó khăn trong hai năm qua giảng dạy. Chúng tôi đã thông báo với họ rằng nếu họ không thể làm tốt, các phòng giáo dục sẽ từ chối ký hợp đồng lao động với họ, “ông nói.

Các quan chức từ các cơ quan giáo dục địa phương, sử dụng lao động, đã phàn nàn về khả năng sư phạm của các ứng cử viên.

Dũng từ Khánh Hòa cho biết bộ phận giáo dục đã yêu cầu kiểm tra khả năng sư phạm của tất cả những người nộp đơn cho công việc giảng dạy. Hiện nay, ta chỉ cần tham dự các khóa đào tạo ngắn hạn để có được chứng chỉ sư phạm để đủ điều kiện cho công việc giảng dạy. Đặc biệt, đã có các khóa học đào tạo mà chỉ kéo dài một tháng, thời gian không đủ dài để người học nhận được kiến ​​thức cơ bản.

Bộ Giáo dục và Đào tạo gần đây đã tuyên bố sẽ xem xét lại chương trình đào tạo giáo viên trong năm học 2012-2013.

keywords: ITGREEN chia sẻ các bài đọc tiếng anh hay hiệu quả nhất

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088