Học 500 từ vựng tiếng anh thông dụng

1475162895953_3917

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 1

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 2

1475036289238_3846

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 3

 

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 4

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 6

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 5

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 7

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 8

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 26

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 10

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 27

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 13

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 28

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 29

Cuộc điều tra dân số năm 2009 cho thấy rằng  từ vựng tiếng anh cơ bản bốn triệu người Việt, hoặc năm phần trăm tổng dân số, không bao giờ đi học. Tỷ lệ người từ 15 tuổi trở lên, người đã không nhận được bất kỳ đào tạo kỹ thuật là 86,7 phần trăm. Hầu hết họ đều đến từ đồng bằng sông Cửu Long (93,4 phần trăm), trong khi tỷ lệ thấp nhất đã được tìm thấy ở vùng đồng bằng sông Hồng (80,6 phần trăm).

từ vựng tiếng anh giao tiếp theo chủ đề
 
Đồng bằng sông Cửu Long bao gồm 13 tỉnh, thành phố, từ Long An đến Cà Mau, với tổng dân số 17.213.400. Tại hội thảo tổ chức vào ngày 04 tháng 12 2010 tại thành phố Cần Thơ, nơi các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long đã thảo luận về phát triển  từ vựng tiếng anh cơ bản nguồn nhân lực, một báo cáo cho thấy, 4,9 phần trăm lực lượng lao động đã bao giờ đi học và 22,5 phần trăm đã không hoàn thành bậc tiểu học.
An Giang là tỉnh đông dân nhất ở đồng bằng sông Cửu Long – với 2.149.200 người. Đây cũng là  từ vựng tiếng anh cơ bản vựa lúa của cả nước. Trong khi đó, theo báo cáo của các cơ quan cấp tỉnh, năm 2009, 10,3 phần trăm những người tuổi từ 15 trở lên đã bao giờ đi học, trong khi 31,7 phần trăm đã không hoàn thành bậc tiểu học. Trong khi đó, 15 phần trăm người lao động ở tỉnh Trà Vinh đã bao giờ đi học hoặc đã không hoàn thành bậc tiểu học.
 
Tính trung bình, tăng 6,9 phần trăm những người tuổi từ 15 trở lên ở Đồng bằng sông Cửu Long đã bao giờ đi học (gần một triệu người) và 26,7 phần trăm đã không hoàn thành tiểu học (3,5 triệu USD). Rõ ràng là số lượng người thất học trong khu vực này là đáng lo ngại cao, 4,5 triệu.
 
Mặc dù có lợi thế về điều kiện tự nhiên, đồng bằng vẫn là khu vực yếu nhất về trình độ của giáo dục. Để giúp phát triển kinh tế khu vực, nó là cần thiết để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Nhiệm vụ quan trọng nhất đối với thời gian trước mắt là xóa mù chữ và phổ cập giáo dục tiểu học, nghĩa là để thuyết phục bố mẹ gửi con đến trường và ngăn ngừa bỏ học. Tuy nhiên, chúng không được tìm thấy trong số các mục tiêu hiện tại của khu vực đồng bằng.
 
tỷ lệ phần trăm cao của người dân thất học có nghĩa là hầu hết người lao động không có tay nghề. 94,2 phần trăm những người tuổi từ 15 trở lên đã bao giờ trải qua bất kỳ đào tạo nghề. Con số này là 74,5 phần trăm trong tỉnh Trà Vinh.

keywords: Học 500 từ vựng tiếng anh thông dụng

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088