cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn tại ITGreen

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

Sau khi đóng cửa của Singapore thuộc sở hữu của Trường Kinh doanh Melior tại TP.HCM, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết sẽ thu hồi giấy phép cấp cho một số trường Singapore sở hữu khác trong thành phố.

trường kinh doanh nước ngoài đóng cửa, lá học sinh đi lảo đảo

Chúng bao gồm các Viện ERC và Informatics Singapore & Quản trị Kinh doanh Education Ltd, theo ông Võ Phước Nguyên, Phó Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Đào tạo Dạy nghề Xã hội ‘thành phố HCM.

Trước đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh để thu hồi giấy phép cấp cho các trường Singapore nước hoạt động trong thành phố HCM.

Bộ cũng đã ban hành quyết định thu hồi giấy phép cấp cho Trường Kinh doanh Melior tại TP.HCM ngày hôm qua, ngày 14 tháng 11.

Đây là những biện pháp để ngăn chặn bất kỳ đóng cửa đột ngột của các trường tương tự tại thành phố Hồ Chí Minh, Nguyễn nói.

Singapore sở hữu Melior Business School Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh đã bất ngờ đóng cửa, để lại khoảng 150 sinh viên bị suy vong.

Trước khi đóng cửa, tháng năm, Trường Melior đã bị phạt VND67.5 triệu (3.200 US $) cho liên kết trái pháp luật của mình với các trường đại học nước ngoài và cung cấp các khóa học đại học trong quản lý kinh doanh, du lịch và quản lý khách sạn không có giấy phép.

Giấy phép Melior nhận trong năm 2009 đã cho phép nó chỉ cung cấp các khóa học ngắn hạn trong quản lý kinh doanh, quản lý du lịch và khách sạn, và tiếng Anh.

Trong tháng 10 năm 2012, Bộ Giáo dục và Đào tạo lại bị phạt trường 10 triệu đồng ($ 470) cho hành vi vi phạm tương tự.

Bộ cũng yêu cầu thành phố Hồ Chí Minh để rút giấy phép cấp cho các trường học.

Một đại diện của Singapore Tổng lãnh sự quán tại thành phố Hồ Chí Minh đã được trích dẫn bởi Tuổi Trẻ (Youth) tờ báo như nói rằng tất cả các trường tư được thành lập tại Việt Nam, chẳng hạn như Trường Melior phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, cũng như giấy phép đã được cấp bằng tiếng Việt cơ quan chức năng.

Nếu họ vi phạm các quy định ban hành bởi chính phủ Việt Nam, họ phải phù hợp với các biện pháp của các cơ quan Việt Nam đề nghị, các nhà ngoại giao Singapore nói.

keywords: cấu trúc thì quá khứ hoàn thành tiếp diễn tại ITGREEN

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088