cách học tiếng anh cấp tốc cho người mất gốc hay nhất monenglish

1475657125897_4062

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 1

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 2

1475036289238_3846

Phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 3

 

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 4

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 6

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 5

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 7

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 8

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 26

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 10

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 27

 

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 13

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 28

học từ vựng tiếng anh siêu tốc hiệu quả nhất 29

 

Các lớp học này là một phần của dự án thông minh sao của bộ, thực hiện với sự hợp tác của Save the Children quốc tế và dưới sự tài trợ của Quỹ Citi.
các lớp học giáo dục tài chính được cung cấp đầu tiên trong bốn trường trung học trong năm học 2009-10, và sau đó 82 trường trung học năm cuối cùng đã được lựa chọn để cung cấp các lớp học.
Đối với năm học sắp tới, học sinh lớp 10 ở tất cả các trường cao 182 trong thành phố sẽ mất sáu lớp học 45 phút trong giáo dục tài chính.
Nguyễn Hoài Chương, phó giám đốc của bộ phận, cho biết các lớp học này là quan trọng trong việc giảng dạy các kỹ năng quản lý tiền.
Ông nói rằng nhiều sinh viên sống xa nhà, học tập ở nước ngoài, và họ cần phải biết cách chi tiêu đúng cách và kế hoạch cho tương lai của họ.
Nhiều sinh viên đã đưa ra những lớp học đã mở tài khoản tiết kiệm, theo Việt Nam dựa trên Save the Children.
Theo một cuộc khảo sát của 5.196 học sinh ở các trường trung học 82 hiện đang tổ chức các lớp như vậy, 56 phần trăm trong số họ cho biết họ đã thực hiện danh sách chi tiêu hàng tháng.
Các khảo sát cho thấy 22,8 phần trăm trong số họ đã tiết kiệm được 10 phần trăm phụ cấp hàng tháng của họ từ cha mẹ trong thời gian ba tháng.
Hơn 17 phần trăm trong số họ lưu 10-20 phần trăm phụ cấp hàng tháng của họ, và 17,2 phần trăm chi chỉ một nửa số phụ cấp của họ.
Trong số các sinh viên được khảo sát, 60 phần trăm nói rằng họ sẽ sử dụng các tài khoản tiết kiệm và ATM.
Ít nhất 95 phần trăm của 614 sinh viên trong bảy trường cao nhìn thấy sự cần thiết của các kỹ năng như vậy, theo một cuộc khảo sát được tiến hành bởi Lưu Quốc tế thiếu nhi. Trong số những sinh viên, 57,2 phần trăm cảm thấy tự tin về quản lý tiền của họ.

keywords: cách học tiếng anh cấp tốc cho người mất gốc hay nhất monenglish

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088