bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án tại monenglish

1475655795080_4056

phần mềm học 3000 từ vựng tiếng anh thông dụng nhất

1475655810675_4057

1475655829217_4058

1475655847059_4059

1475655862713_4060

1475655877888_4061

 

Nói về vai trò của CNTT trong việc đổi mới giáo dục, TS Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Hiệp hội Tin học Việt Nam (VAIP), cho biết trong khi CNTT đã được sử dụng trong giáo dục ở các nước khác trong một thời gian dài, Việt Nam vẫn chưa tiếp cận phương pháp giảng dạy hiện đại và đã không tận dụng triệt để các tiềm năng CNTT.

Đinh Trí Dũng, Giám đốc Arena Multimedia tại Hà Nội, cho biết con người đang trong độ tuổi đa phương tiện, nơi trẻ em có thể dễ dàng tiếp thu nội dung Tương tác giáo dục và nội dung số.

Ví dụ, học sinh có thể xem phim và hình ảnh minh họa để giữ kiến ​​thức, đặc biệt là sự kiện lịch sử trong tâm trí. Rõ ràng đây là một phương pháp giảng dạy đó là tốt hơn nhiều so với một truyền thống áp dụng cho nhiều năm qua – học thuộc lòng.

Học sinh cũng có thể tìm kiếm trên Google Map để tìm ra vị trí địa lý, hoặc truy cập vào Youtube để xem video clip để học các hiện tượng tự nhiên và các vấn đề khác nhau. Các tài liệu đào tạo tương tác rõ ràng có thể giúp khơi dậy sự nhiệt tình và háo hức cho việc học tập.

Dũng đã khẳng định rằng Việt Nam có đủ các điều kiện kỹ thuật cần thiết để sử dụng CNTT trong quá trình đổi mới giáo dục. Việt Nam có một cơ sở hạ tầng viễn thông rất tốt với Internet truy cập tới nhiều trường học nói chung, cho phép giáo viên để tải về tài liệu giáo dục để chuẩn bị kế hoạch e-learning.

Đặc biệt, TV, máy chiếu và máy tính đã trở nên ít tốn kém, trong khi các thiết bị tay đang nhận được rẻ hơn.

Tuy nhiên, theo ông Hải, các giải pháp CNTT vẫn được sử dụng trong giáo dục nhưng vì Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn chưa sẵn sàng cho việc này. Bộ vẫn chưa nhận thức được vai trò quan trọng của CNTT trong giáo dục. Ông cũng đã đề cập đến khả năng rằng các chương trình về sử dụng CNTT trong giáo dục đã bị cản trở bởi một số nhóm lợi ích.

Trong thực tế, sau khi nhận ra rằng bản dự thảo đầu tiên của chiến lược đổi mới giáo dục là “đằng sau những lần”, VAIP hỏi mạnh mẽ cho những thay đổi trong những điểm chính của chiến lược, cho thấy rằng ứng dụng CNTT cần được nhấn mạnh trong kế hoạch để làm cho Việt Nam của giáo dục cũng tích hợp vào thế giới.

Tuy nhiên, theo ông Hải, mặc dù một số thay đổi được tìm thấy trong các phiên bản dự thảo tiếp theo, các thay đổi vẫn còn thua xa sự mong đợi.

Trong khi đó, Bùi Việt Hà, Giám đốc Schoolnet, một công ty chuyên cung cấp các giải pháp CNTT cho việc học, thận trọng nói rằng việc áp dụng các giải pháp CNTT trong nhà trường thực sự là một nhiệm vụ khó khăn.

Đến nay, CNTT đã chỉ được chơi một vai trò khiêm tốn trong giáo dục và đào tạo. Nó đã được coi là môi trường, hoặc các công cụ hỗ trợ quản lý và giảng dạy tác phẩm.

Có hai lý do đằng sau này. Đầu tiên, các trường học vẫn không có đội ngũ nhân viên có trình độ, đủ để sử dụng CNTT trong giáo dục. Thứ hai, cơ chế quản lý nhà nước đang áp dụng thực sự là rất phức tạp, chồng chéo, đầy mâu thuẫn và bất hợp lý.

Trong hoàn cảnh như vậy, người ta không nên trông đợi quá nhiều vào đề cao CNTT trong giáo dục và đào tạo.

Trong thực tế, các công ty CNTT bây giờ vẫn còn đủ khả năng để đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục. Có rất ít các công ty IT chuyên về lĩnh vực giáo dục, điều này giải thích lý do tại sao thị trường sản phẩm CNTT cho học vẫn còn yếu.

Đinh Trí Dũng, Giám đốc Arena Multimedia tại Hà Nội, cũng nói rằng việc sử dụng CNTT trong giáo dục hiện nay phụ thuộc vào quyết tâm của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

keywords: bài tập thì hiện tại hoàn thành có đáp án tại monenglish

Gói Học Từ Vựng Tiếng Anh Trực Tuyến

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng . Làm mới câu liên tục
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

DANH SÁCH CÁC BÀI HỌC

0938 45 1088