BOSS Huyền Thoại : Pika

- Cùng chinh phục Boss Pika nào anh em !
- Độ khó : Đúng
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

ĐANG SĂN BOSS - :

Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : so sánh với, tương đương
 • Ví dụ :Kích thước của thành phố là tương đương với Philadelphia.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be comparable to

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : be comparable to

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : tin tưởng
 • Ví dụ :Tôi có mọi sự tự tin vào khả năng của bà Foster để quản lý dự án thành công.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : confidence in

  Chính xác ! Câu này AD làm lụi cũng trúng ^_^

  Đáp án : confidence in

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : giữ liên lạc với
 • Ví dụ :Richard Gates giữ liên lạc với nhiều nhân viên của mình tại các chi nhánh khác bằng điện thoại truyền hình.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : keep in touch with

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : keep in touch with

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : contend with

  Chính xác ! Bất ngờ quá, câu này mà cũng đúng !

  Đáp án : contend with

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : kết quả của
 • Ví dụ :Nhiều nhà máy đã phải đóng cửa như là kết quả của các quy định cấp phép mới.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : as a result of

  Chính xác ! Câu này AD làm lụi cũng trúng ^_^

  Đáp án : as a result of

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : embargo

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : embargo

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : chịu trách nhiệm
 • Ví dụ :Các thiệt hại do bão gần đây với Northgate Bridge có một phần trách nhiệm cho các vấn đề giao thông khủng khiếp ở trung tâm thành phố.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be responsible for

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : be responsible for

  Sai ! AD là người đã từng làm sai giống bạn !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : chuyển tiền bằng điện tín
 • Ví dụ :Điện chuyển tiền mất 1000 yên.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : telegraphic transfer

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : telegraphic transfer

  Sai ! AD nghỉ là sai rồi !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : thâu tóm
 • Ví dụ :Bà Sedaris sẽ thâu tóm chức phó chủ tịch bán hàng khi ông Frey nghỉ hưu vào tháng tới.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : take over

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : take over

  Sai ! AD nghỉ là sai rồi !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : góp phần
 • Ví dụ :Các yếu tố góp phần toàn cầu bao gồm đổi mới công nghệ và hội nhập kinh tế thế giới.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : contribute to

  Chính xác ! Quá dễ, AD còn làm được mà ^_^

  Đáp án : contribute to

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : in exchange for

  Chính xác ! Câu này AD làm lụi cũng trúng ^_^

  Đáp án : in exchange for

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be faced with

  Chính xác ! AD Chưa thấy người nào giỏi hơn

  Đáp án : be faced with

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : to capacity

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : to capacity

  Sai ! AD là người đã từng làm sai giống bạn !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : làm quen với
 • Ví dụ :Các khách hàng thường xuyên của chúng tôi luôn làm quen với các mức độ nổi bật của dịch vụ.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be accustomed to

  Chính xác ! Quá dễ, AD còn làm được mà ^_^

  Đáp án : be accustomed to

  Sai ! AD nghỉ là sai rồi !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : đủ điều kiện
 • Ví dụ :Ứng viên phải có kinh nghiệm ít nhất ba năm trong kế toán để đủ điều kiện cho cuộc phỏng vấn việc làm.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : qualify for

  Chính xác ! Câu này AD làm lụi cũng trúng ^_^

  Đáp án : qualify for

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : sao kê (tài khoản)
 • Ví dụ :Bảng kê của ngân hàng là gì?

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : statement

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : statement

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : in search of

  Chính xác ! AD nghi ngờ check lụi ^_^

  Đáp án : in search of

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : phụ cấp, phụ phí
 • Ví dụ :Tại sao trợ cấp hoặc hỗ trợ việc sử dụng các sản phẩm thuốc lá chấm dứt?

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : subsidise

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : subsidise

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : theo dõi, giám sát
 • Ví dụ :Phần mềm này cho phép người dùng dễ dàng theo dõi hàng tồn kho.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : keep track of

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : keep track of

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : hoàn chỉnh với
 • Ví dụ :Cơ sở vật chất của văn phòng đang hoàn chỉnh với phòng nhân viên và chỗ đậu xe.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : come complete with

  Chính xác ! Thiên tài ngàn năm có 1

  Đáp án : come complete with

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : make a call

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : make a call

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : terminal

  Chính xác ! Câu này AD làm lụi cũng trúng ^_^

  Đáp án : terminal

  Sai ! AD làm còn sai nữa mà, cố gắng lên nào

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : in advance

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : in advance

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : không còn xuất bản, ấn hành nữa
 • Ví dụ :Sách này hiện không xuất bản; Tuy nhiên, có thể có một số bản sao đã qua sử dụng có sẵn trên mạng.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : out of print

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : out of print

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : sự tịch thu
 • Ví dụ :Chính phủ được lập để cho họ thoát khỏi bị tịch thu.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : confiscation

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : confiscation

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : call for

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : call for

  Sai ! AD là người đã từng làm sai giống bạn !

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : contribution to

  Chính xác ! AD Chưa thấy người nào giỏi hơn

  Đáp án : contribution to

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : game
 • Ví dụ :I thích chơi game trực tuyến.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : game

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : game

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : tương thích với
 • Ví dụ :Chương trình phần mềm của chúng tôi tương thích với hệ thống phần cứng của máy tính.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be compatible with

  Chính xác ! Câu này AD làm lụi cũng trúng ^_^

  Đáp án : be compatible with

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : giải thích cho, chiếm
 • Ví dụ :Các phúc lợi chỉ chiếm có 20 phần trăm chi phí tiền lương.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : account for

  Chính xác ! Thiên tài ngàn năm có 1

  Đáp án : account for

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : quấy rầy, can thiệp
 • Ví dụ :Căng thẳng mãn tính có thể can thiệp vào chức năng của hệ miễn dịch.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : interfere with

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : interfere with

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : fiscal year

  Chính xác ! AD nghi ngờ check lụi ^_^

  Đáp án : fiscal year

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : phản ứng
 • Ví dụ :Các khách hàng phản ứng tích cực với đề nghị của chúng tôi cho các chiến dịch quảng cáo mới.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : respond to

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : respond to

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : do business with

  Chính xác ! Bất ngờ quá, câu này mà cũng đúng !

  Đáp án : do business with

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : truy tìm
 • Ví dụ :tôi không tìm ra được lá thư mà anh đã đề cập đến

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : trace

  Chính xác ! Quá dễ, AD còn làm được mà ^_^

  Đáp án : trace

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be critical of

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : be critical of

  Sai ! AD là người đã từng làm sai giống bạn !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : thực hiện các đơn hàng
 • Ví dụ :Bộ phận giao hàng công nghệ CIT chịu trách nhiệm về việc thực hiện đơn đặt hàng cho máy móc thiết bị của họ.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : fulfill orders

  Chính xác ! AD Chưa thấy người nào giỏi hơn

  Đáp án : fulfill orders

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : lễ kỷ niệm
 • Ví dụ :Các cửa hàng đang cung cấp một giảm giá 30% vào tuần này trong lễ kỷ niệm 30 năm của họ.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : in celebration of

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : in celebration of

  Sai ! AD nghỉ là sai rồi !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : biên lai, chứng từ
 • Ví dụ :Chứng từ này không có giá trị về mặt pháp lý.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : voucher

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : voucher

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : thực hiện khảo sát
 • Ví dụ :DPI Telecom sẽ tiến hành một cuộc khảo sát để xác định thói quen điện thoại của khách hàng

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : conduct a survey

  Chính xác ! AD Chưa thấy người nào giỏi hơn

  Đáp án : conduct a survey

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : uỷ nhiệm chi
 • Ví dụ :Vui lòng đưa cho tôi phiếu uỷ nhiệm chi của anh.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : standing order

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : standing order

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : phù hợp, thích hợp với
 • Ví dụ :Phần lớn các bộ phim gần đây sản xuất bởi hãng phim Lime-light phù hợp cho trẻ em mọi lứa tuổi.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be suitable for

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : be suitable for

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be submitted to

  Chính xác ! Thiên tài ngàn năm có 1

  Đáp án : be submitted to

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : comply with

  Chính xác ! Thiên tài ngàn năm có 1

  Đáp án : comply with

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : vốn lưu động (hoạt động)
 • Ví dụ :Điều này đáp ứng nhu cầu về vốn lưu động để thực hiện các đơn hàng của bạn.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : working capital

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : working capital

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : straight-line method

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : straight-line method

  Sai ! AD là người đã từng làm sai giống bạn !

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be honored for

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : be honored for

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be concerned with

  Chính xác ! Bất ngờ quá, câu này mà cũng đúng !

  Đáp án : be concerned with

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : straightforward

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : straightforward

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : associate with

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : associate with

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : to the point

  Chính xác ! AD nghi ngờ check lụi ^_^

  Đáp án : to the point

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : bị lệ thuộc, phụ thuộc vào
 • Ví dụ :Các đơn xin nghỉ bệnh phụ thuộc vào sự chấp thuận của công ty.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be subject to

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : be subject to

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : sort of card

  Chính xác ! Quá dễ, AD còn làm được mà ^_^

  Đáp án : sort of card

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : cam kết với
 • Ví dụ :Chúng tôi có một cam kết tuân thủ để cung cấp các dịch vụ cá nhân cho khách hàng.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : commitment to

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : commitment to

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : mã chi nhánh Ngân hàng
 • Ví dụ :Bạn có thể tìm mã sắp xếp của bạn và số tài khoản trên thẻ ghi nợ Barclays của bạn.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : sort code

  Chính xác ! Thiên tài ngàn năm có 1

  Đáp án : sort code

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : vứt bỏ, xử lý
 • Ví dụ :Khi xử lý thẻ tín dụng hết hạn, sẽ là khôn ngoan nếu cắt một nửa chúng.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : dispose of

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : dispose of

  Sai ! AD làm còn sai nữa mà, cố gắng lên nào

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : uncalled capital

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : uncalled capital

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : có nguồn gốc
 • Ví dụ :Công ty đang tìm kiếm một nhân viên bán hàng mà có nguồn gốc tại địa phương này.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be native to

  Chính xác ! AD nghi ngờ check lụi ^_^

  Đáp án : be native to

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : sự nghèo, kém chất lượng
 • Ví dụ :Tôi không chấp nhận nghèo khó.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : poverty

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : poverty

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : in combination with

  Chính xác ! Bất ngờ quá, câu này mà cũng đúng !

  Đáp án : in combination with

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : discussion on

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : discussion on

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : đánh thuế cho
 • Ví dụ :Bộ phận doanh số quyết định không áp dụng thuế thêm vào nhập khẩu gạo.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : taxes on

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : taxes on

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : chấp nhận
 • Ví dụ :Chúng tôi chấp nhận đề nghị của bạn.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : swipe

  Chính xác ! Quá dễ, AD còn làm được mà ^_^

  Đáp án : swipe

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : kết quả từ
 • Ví dụ :Các nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng sai.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : result from

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : result from

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : go through

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : go through

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be familiar with

  Chính xác ! Thiên tài ngàn năm có 1

  Đáp án : be familiar with

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : teller

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : teller

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : upward limit

  Chính xác ! AD nghi ngờ check lụi ^_^

  Đáp án : upward limit

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : hợp tác
 • Ví dụ :Hai công ty muốn hợp tác trong một dự án nghiên cứu mang tính bước ngoặt về trình tự ADN.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : collaborate on

  Chính xác ! Bất ngờ quá, câu này mà cũng đúng !

  Đáp án : collaborate on

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : trở lại bình thường
 • Ví dụ :Sau khi thời tiết lạnh bất thường, nhiệt độ nên trở lại bình thường vào ngày thứ Sáu.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : return to normal

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : return to normal

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  KẾT THÚC BÀI TEST - BÀI 0

  KẾT QUẢ CỦA BẠN ĐƯỢC NHƯ SAU

 • Bạn đã làm đúng: /70
 • Thời gian làm bài: :
 • - Độ khó : Đúng 65 /
  - Phần Thưởng: +50 Khi Hoàn Thành
  - Phần Thưởng: +70 Khi Hoàn Thành
 • Khó quá thì qua mục Game giải trí nhé!
 • DANH SÁCH SĂN ĐƯỢC BOSS

  STT Avatar Tên Quân Sư Số lần săn Thời gian trung bình
  1 Lê Lường Lê Lường 23 06 phút: 22 giây
  2 Hoàng Ngọc Thanh Hoàng Ngọc Thanh 12 08 phút: 55 giây
  3 JMin Gaming JMin Gaming 9 11 phút: 57 giây
  4 Bon Bon Trần Bon Bon Trần 7 16 phút: 04 giây
  5 Băng Đình Băng Đình 6 10 phút: 17 giây
  6 Người Tình Kiếp Trước Người Tình Kiếp Trước 4 15 phút: 20 giây
  7 Thanh Thảo Thanh Thảo 4 05 phút: 22 giây
  8 Trần Văn Minh Trần Văn Minh 4 08 phút: 28 giây
  9 Kim Việt Trương Kim Việt Trương 3 05 phút: 14 giây
  10 Van Trang Van Trang 3 06 phút: 20 giây
  11 Lê Thành Trung Lê Thành Trung 3 08 phút: 41 giây
  12 Nguyễn Minh Anh Nguyễn Minh Anh 3 05 phút: 16 giây
  13 Vivian Vivian 3 06 phút: 02 giây
  14 Kangmi Vũ Kangmi Vũ 3 05 phút: 16 giây
  15 Trịnh Bảo Tiến Trịnh Bảo Tiến 3 39 phút: 14 giây
  16 Hải Phạm Hải Phạm 3 04 phút: 54 giây
  17 Nguyễn Thuỳ Trang Nguyễn Thuỳ Trang 3 05 phút: 38 giây
  18 Hồng Dịu Hồng Dịu 2 07 phút: 28 giây
  19 Quỳnh Nguyễn Quỳnh Nguyễn 2 08 phút: 13 giây
  20 Tam Tran Tam Tran 2 05 phút: 35 giây
  21 Hà Diễm My Hà Diễm My 1 17 phút: 31 giây
  22 Dương Hà Uyên Dương Hà Uyên 1 08 phút: 55 giây
  23 Nguyễn Ngọc Trâm Nguyễn Ngọc Trâm 1 08 phút: 18 giây
  24 Đoàn Thị Hương Giang Đoàn Thị Hương Giang 1 10 phút: 17 giây
  25 Phạm Đức Phạm Đức 1 05 phút: 48 giây
  26 thanh trúc thanh trúc 1 09 phút: 34 giây
  27 Nguyễn Minh Tùng Nguyễn Minh Tùng 1 12 phút: 18 giây
  28 Huỳnh Huy Huỳnh Huy 1 05 phút: 41 giây
  29 Hà Hữu Nghĩa Hà Hữu Nghĩa 1 10 phút: 36 giây
  30 Thuý Vy Thuý Vy 1 08 phút: 19 giây
  31 Huyền An Huyền An 1 06 phút: 18 giây
  32 Kiều Minh Hiển Kiều Minh Hiển 1 05 phút: 07 giây
  33 Đinh Thị Kiều Oanh Đinh Thị Kiều Oanh 1 06 phút: 26 giây
  34 Hạnh Nguyễn Hạnh Nguyễn 1 06 phút: 45 giây
  35 Hưng Phạm Hưng Phạm 1 12 phút: 31 giây
  36 Nguyễn Hải Quân Nguyễn Hải Quân 1 15 phút: 05 giây
  37 Nguyễn Vũ Cường Nguyễn Vũ Cường 1 08 phút: 54 giây
  38 Nguyễn Quốc Hưng Nguyễn Quốc Hưng 1 06 phút: 15 giây

  BÌNH LUẬN

  Đăng ký
  Thông báo cho
  11 Bình Luận
  Phản hồi nội tuyến
  Xem Tất Cả Bình Luận
  nguyễn vũ minh quân
  nguyễn vũ minh quân
  2 Năm Trước đó

  đấu boss ht khó quá
  được 8 câu

  Cao Toàn Phát
  Quản trị viên
  2 Năm Trước đó

  Thấy NHìu người làm dc ^_^

  Van Trang
  Van Trang
  2 Năm Trước đó

  sao thời gian càng lúc càng ngắn thế mn

  Cao Toàn Phát
  Quản trị viên
  2 Năm Trước đó
  Trả lời  Van Trang

  Thời gian làm tùy mỗi người ! Chắc thành viên đó siêu quá rồi

  Cao Toàn Phát
  Quản trị viên
  2 Năm Trước đó
  Trả lời  Van Trang

  Sẽ lấy thời gian hoàn thành ngắn nhất ạ

  0938 45 1088

  11
  0
  Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
  ()
  x