BOSS Gà Chíp

Boss Gà Chip - Bắt chiên bột nào anh em
- Độ khó : Đúng
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Phần Thưởng: Khi Hoàn Thành
- Nắm vững Từ Vựng mục lớp học hãy chiến nhé !

ĐANG SĂN BOSS - :

Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : quấy rầy, can thiệp
 • Ví dụ :Căng thẳng mãn tính có thể can thiệp vào chức năng của hệ miễn dịch.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : interfere with

  Chính xác ! AD nghi ngờ check lụi ^_^

  Đáp án : interfere with

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : conduct a survey

  Chính xác ! AD Chưa thấy người nào giỏi hơn

  Đáp án : conduct a survey

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : make a call

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : make a call

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : phản ứng
 • Ví dụ :Các khách hàng phản ứng tích cực với đề nghị của chúng tôi cho các chiến dịch quảng cáo mới.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : respond to

  Chính xác ! Bất ngờ quá, câu này mà cũng đúng !

  Đáp án : respond to

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : vứt bỏ, xử lý
 • Ví dụ :Khi xử lý thẻ tín dụng hết hạn, sẽ là khôn ngoan nếu cắt một nửa chúng.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : dispose of

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : dispose of

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : confidence in

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : confidence in

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : làm ăn với, buôn bán với
 • Ví dụ :Công ty sẽ làm việc với một nhà cung cấp trong khu vực Đông Nam Á.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : do business with

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : do business with

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : associate with

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : associate with

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : tuân theo
 • Ví dụ :Người thuê nhà được yêu cầu tuân thủ các quy tắc và quy định của tòa nhà.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : comply with

  Chính xác ! AD Chưa thấy người nào giỏi hơn

  Đáp án : comply with

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : take over

  Chính xác ! AD Chưa thấy người nào giỏi hơn

  Đáp án : take over

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : thực hiện các đơn hàng
 • Ví dụ :Bộ phận giao hàng công nghệ CIT chịu trách nhiệm về việc thực hiện đơn đặt hàng cho máy móc thiết bị của họ.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : fulfill orders

  Chính xác ! Quá dễ, AD còn làm được mà ^_^

  Đáp án : fulfill orders

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : game
 • Ví dụ :I thích chơi game trực tuyến.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : game

  Chính xác ! Bất ngờ quá, câu này mà cũng đúng !

  Đáp án : game

  Sai ! AD nghỉ là sai rồi !

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : keep track of

  Chính xác ! Bất ngờ quá, câu này mà cũng đúng !

  Đáp án : keep track of

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : contribute to

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : contribute to

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : come complete with

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : come complete with

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : kết quả từ
 • Ví dụ :Các nhà sản xuất sẽ không chịu trách nhiệm về thiệt hại do sử dụng sai.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : result from

  Chính xác ! Câu này AD làm lụi cũng trúng ^_^

  Đáp án : result from

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : contribution to

  Chính xác ! AD Chưa thấy người nào giỏi hơn

  Đáp án : contribution to

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be submitted to

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : be submitted to

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : call for

  Chính xác ! Chưa ai học giỏi như vậy !

  Đáp án : call for

  Sai ! AD là người đã từng làm sai giống bạn !

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : contend with

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : contend with

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : taxes on

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : taxes on

  Sai ! Có 01 sự sai nhẹ

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : discussion on

  Chính xác ! AD nghi ngờ check lụi ^_^

  Đáp án : discussion on

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : cam kết với
 • Ví dụ :Chúng tôi có một cam kết tuân thủ để cung cấp các dịch vụ cá nhân cho khách hàng.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : commitment to

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : commitment to

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : keep in touch with

  Chính xác ! Thiên hạ 1000 người có 1 !

  Đáp án : keep in touch with

  Sai ! AD làm sai hoài mà, chiến tiếp thôi

  Nghe, chọn từ đúng

  Đáp án của bạn là

 • Đáp án : go through

  Chính xác ! Quá dễ, AD còn làm được mà ^_^

  Đáp án : go through

  Sai ! Ý trời, AD nghỉ là đáp án khác

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : đối mặt với
 • Ví dụ :Đối mặt với một khoản nợ lớn, công ty tuyên bố phá sản.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : be faced with

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : be faced with

  Sai ! 1000 người cũng từng sai giống vậy !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : không còn xuất bản, ấn hành nữa
 • Ví dụ :Sách này hiện không xuất bản; Tuy nhiên, có thể có một số bản sao đã qua sử dụng có sẵn trên mạng.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : out of print

  Chính xác ! Bất ngờ quá, câu này mà cũng đúng !

  Đáp án : out of print

  Sai ! AD đang suy nghĩ về câu trả lời, mà sai rồi.

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : trở lại bình thường
 • Ví dụ :Sau khi thời tiết lạnh bất thường, nhiệt độ nên trở lại bình thường vào ngày thứ Sáu.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : return to normal

  Chính xác ! AD lót dép ngưỡng mộ !

  Đáp án : return to normal

  Sai ! AD nghỉ là sai rồi !

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : giải thích cho, chiếm
 • Ví dụ :Các phúc lợi chỉ chiếm có 20 phần trăm chi phí tiền lương.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : account for

  Chính xác ! Quá dễ, AD còn làm được mà ^_^

  Đáp án : account for

  Sai ! Chắc là check nhầm thôi

  Cho nghĩa từ vựng, hình, đoán từ

 • Nghĩa tiếng việt : năm tài chính
 • Ví dụ :Triển vọng tài chính cho năm tài chính tiếp theo rất hứa hẹn.

 • Đáp án của bạn là

 • Đáp án : fiscal year

  Chính xác ! Hay không bằng hên, ý trời !

  Đáp án : fiscal year

  Sai ! Hay là ôn lại bài rồi làm tiếp

  KẾT THÚC BÀI TEST - BÀI 0

  KẾT QUẢ CỦA BẠN ĐƯỢC NHƯ SAU

 • Bạn đã làm đúng: /30
 • Thời gian làm bài: :
 • - Độ khó : Đúng 25 /
  - Phần Thưởng: +10 Khi Hoàn Thành
  - Phần Thưởng: +10 Khi Hoàn Thành
 • Khó quá thì qua mục Game giải trí nhé!
 • DANH SÁCH SĂN ĐƯỢC BOSS

  STT Avatar Tên Quân Sư Số lần săn Thời gian trung bình
  1 Trần Phong Trần Phong 163 07 phút: 01 giây
  2 Can Bui Can Bui 37 09 phút: 22 giây
  3 Trịnh Bảo Tiến Trịnh Bảo Tiến 15 03 phút: 12 giây
  4 kiều minh hiển kiều minh hiển 13 02 phút: 53 giây
  5 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nguyễn Thị Ngọc Ánh 11 06 phút: 27 giây
  6 Trần Văn Minh Trần Văn Minh 10 02 phút: 59 giây
  7 JMin Gaming JMin Gaming 9 02 phút: 44 giây
  8 Kim Việt Trương Kim Việt Trương 8 04 phút: 14 giây
  9 Lê Lường Lê Lường 6 03 phút: 24 giây
  10 Hưng Hoàng Hưng Hoàng 6 02 phút: 39 giây
  11 Hải Phạm Hải Phạm 6 03 phút: 51 giây
  12 Phạm Quốc Hiệu Phạm Quốc Hiệu 5 09 phút: 20 giây
  13 Nguyễn Minh Anh Nguyễn Minh Anh 5 03 phút: 06 giây
  14 Hồng Dịu Hồng Dịu 4 04 phút: 43 giây
  15 Bon Bon Trần Bon Bon Trần 4 09 phút: 19 giây
  16 Hưng Phạm Hưng Phạm 4 13 phút: 26 giây
  17 Phanh Đâyy Phanh Đâyy 3 03 phút: 51 giây
  18 Lê Minh Nhật Lê Minh Nhật 3 03 phút: 50 giây
  19 Phạm Thu Phạm Thu 3 02 phút: 18 giây
  20 Venturi Nguyễn Venturi Nguyễn 3 05 phút: 11 giây
  21 Nguyễn Văn Thiện Nguyễn Văn Thiện 3 04 phút: 10 giây
  22 Kiều Minh Hiển Kiều Minh Hiển 3 02 phút: 37 giây
  23 ๛∂υуツ ๛∂υуツ 3 05 phút: 22 giây
  24 Trang Lê Trang Lê 3 03 phút: 20 giây
  25 Kangmi Vũ Kangmi Vũ 3 02 phút: 57 giây
  26 Nguyễn Quỳnh Nguyễn Quỳnh 2 11 phút: 48 giây
  27 thanh trúc thanh trúc 2 03 phút: 20 giây
  28 Trần Nhài Trần Nhài 2 03 phút: 17 giây
  29 Vũ Hội'SoG Vũ Hội'SoG 2 03 phút: 23 giây
  30 Mạnh Lam Mạnh Lam 2 04 phút: 05 giây
  31 le ve le ve 2 03 phút: 33 giây
  32 Nguyễn Thị Yến Nhi Nguyễn Thị Yến Nhi 2 05 phút: 27 giây
  33 Văn Teo Văn Teo 2 02 phút: 43 giây
  34 Giáp Nguyễn Giáp Nguyễn 2 03 phút: 06 giây
  35 Nguyễn Thuỳ Trang Nguyễn Thuỳ Trang 2 02 phút: 38 giây
  36 Thanh Thảo Thanh Thảo 1 03 phút: 30 giây
  37 Nguyễn Hoàng An Nguyễn Hoàng An 1 32 phút: 32 giây
  38 Binh Nguyên Thanh Binh Nguyên Thanh 1 05 phút: 28 giây
  39 Chử Toàn Cơ Chử Toàn Cơ 1 04 phút: 35 giây
  40 Dương Bảo Trâm Dương Bảo Trâm 1 04 phút: 01 giây
  41 Ha Luu Thi Ha Luu Thi 1 03 phút: 50 giây
  42 Đoàn Thị Hương Giang Đoàn Thị Hương Giang 1 05 phút: 14 giây
  43 Khánh Gia Trịnh Khánh Gia Trịnh 1 02 phút: 56 giây
  44 Trúc Quyên Trúc Quyên 1 04 phút: 27 giây
  45 Thuý Hồng Thuý Hồng 1 03 phút: 53 giây
  46 Chaeyoung Park Chaeyoung Park 1 05 phút: 52 giây
  47 Nguyễn Thanh Thảo Nguyễn Thanh Thảo 1 06 phút: 08 giây
  48 Đăng Thành Đăng Thành 1 06 phút: 40 giây
  49 Băng Đình Băng Đình 1 05 phút: 53 giây
  50 Nguyễn Thương GI Nguyễn Thương GI 1 03 phút: 46 giây
  51 Kiều Diễm Kiều Diễm 1 05 phút: 25 giây
  52 クロ ーブ クロ ーブ 1 03 phút: 37 giây
  53 Nhi Hứa Nhi Hứa 1 06 phút: 19 giây
  54 Trần Minh Ngọc Trần Minh Ngọc 1 09 phút: 12 giây
  55 Công Minh Trần Công Minh Trần 1 09 phút: 46 giây
  56 Nguyễn Thy Nguyễn Thy 1 06 phút: 08 giây
  57 Satoru Annh Satoru Annh 1 04 phút: 57 giây
  58 Đào Thị Thúy Đào Thị Thúy 1 09 phút: 48 giây
  59 Lann Lann 1 02 phút: 36 giây
  60 Van Trang Van Trang 1 02 phút: 37 giây
  61 Hải Đặng Hải Đặng 1 04 phút: 12 giây
  62 Ngô Thị Nga Ngô Thị Nga 1 04 phút: 04 giây
  63 Ngọc Ánh Ngọc Ánh 1 03 phút: 44 giây
  64 Nguyen Tai Nguyen Tai 1 07 phút: 08 giây
  65 Huy Nguyễn Huy Nguyễn 1 05 phút: 46 giây
  66 Hoàng Ngọc Hoàng Ngọc 1 04 phút: 17 giây
  67 Nguyễn Tuấn Nguyễn Tuấn 1 06 phút: 52 giây
  68 Trần Ánh Tuyết Trần Ánh Tuyết 1 04 phút: 50 giây
  69 Nguyen Khanh Nguyen Khanh 1 02 phút: 45 giây
  70 Lưu Ngọc Khánh Chi Lưu Ngọc Khánh Chi 1 04 phút: 23 giây
  71 Lê Thành Trung Lê Thành Trung 1 05 phút: 43 giây
  72 Trang Nguyen Trang Nguyen 1 03 phút: 57 giây
  73 Ngô Hiền Anh Ngô Hiền Anh 1 04 phút: 26 giây
  74 Thông Nguyễn Thông Nguyễn 1 03 phút: 40 giây
  75 Huyền An Huyền An 1 02 phút: 13 giây
  76 Quỳnh Nguyễn Quỳnh Nguyễn 1 05 phút: 30 giây
  77 Chung Duyên Chung Duyên 1 04 phút: 37 giây
  78 Tam Tran Tam Tran 1 02 phút: 21 giây
  79 Mạc Lương Mạc Lương 1 03 phút: 05 giây
  80 Nguyễn Huệ Nguyễn Huệ 1 03 phút: 17 giây
  81 Lê Ngọc Long Lê Ngọc Long 1 03 phút: 43 giây
  82 Đặng Thị Thúy Vy Đặng Thị Thúy Vy 1 11 phút: 19 giây
  83 Phạm Hoàng Nam Phạm Hoàng Nam 1 03 phút: 30 giây
  84 Xuan Duong Xuan Duong 1 04 phút: 02 giây
  85 My Nguyễn My Nguyễn 1 02 phút: 54 giây
  86 Nguyễn Tuyết Nga Nguyễn Tuyết Nga 1 03 phút: 28 giây
  87 Nguyễn Huyy Nguyễn Huyy 1 03 phút: 58 giây
  88 dtheo dang hoc uki dtheo dang hoc uki 1 02 phút: 50 giây
  89 Vivian Vivian 1 02 phút: 15 giây
  90 Huỳnh Nhật Phương Huỳnh Nhật Phương 1 05 phút: 49 giây
  91 nhi 0902 nhi 0902 1 02 phút: 43 giây
  92 Ngo Huu Tien Ngo Huu Tien 1 05 phút: 00 giây
  93 Võ Ngọc Phương Uyên Võ Ngọc Phương Uyên 1 03 phút: 03 giây
  94 Hoàng Trung Phong Hoàng Trung Phong 1 04 phút: 24 giây
  95 Có Ko Có Ko 1 02 phút: 23 giây
  96 Can Bùi Can Bùi 1 05 phút: 40 giây
  97 Hải Lê Tấn Hải Lê Tấn 1 04 phút: 12 giây
  98 Hồng Nhung Hồng Nhung 1 03 phút: 49 giây
  99 Lê Đức Thiện Lê Đức Thiện 1 04 phút: 02 giây
  100 Lã Thanh Lã Thanh 1 03 phút: 52 giây

  BÌNH LUẬN

  Đăng ký
  Thông báo cho
  1 Bình Luận
  Phản hồi nội tuyến
  Xem Tất Cả Bình Luận

  0938 45 1088

  1
  0
  Rất thích suy nghĩ của bạn, hãy bình luận.x
  ()
  x